Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Om bakeriet

HISTORIA

Alle veger fører til Lom

Eg kan vel eigentleg ikkje forklare korleis det heile starta. Det er ikkje slik at dette var den endelege planen men meir slik at ting vert til undervegs. Det eine tek det andre og plutseleg er du ein stad du kanskje ikkje i utgangspunktet hadde tenkt at du skulle vera, heller ei lang rekkje med tilfeldige hendingar som tek deg dit. Uansett kva du hadde tenkt og planlagt. Difor er vi her no. I Lom. Difor ryk det frå pipa i bakeriet.

Når eg ser attende på åra så kan eg likevel sjå at det er ein del ting som har vore meir verdifullt enn andre. Eg skal prøve å forklare noko av det her, og resten kan du jo lesa i dei to bøkene vi har laga innimellom utvidingar, bygging, hektiske sumrar og bollebakst.


historien

KVIFOR LOM

Det er ei historie om tilfelle

Mange har lurt på kva i all verda var grunnen til at vi endast i Lom, og skal eg vera heilt ærleg er det ei historie om tilfelle som kom i ei godt koreografert rekkjefølgje.

Kortversjonen startar nok eigentleg med at eg var lei av å stå på eit restaurantkjøken dag og natt, noko eg hadde gjort i mange år. Eg hadde lyst til å prøve noko nytt, samstundes som eg tenkte på kva eg eigentleg hadde lyst til å gjera. Det er ikkje bra for familielivet å arbeide så mykje som eg hadde gjort i periodar. Vi hadde lyst til å starte noko som var vårt. Slik blei det jo til slutt men dette med mindre arbeid har det vel foreløpig ikkje vore noko av. Det har vore enda meir, men på same tid er det annleis å leva i Lom enn i byen, på ein god måte. Det er på sin plass å understreka for alle som draumar om å bu på landet og starte noko, at det ikkje blir mykje tid til å sjå graset veks. Det er hardt arbeid, men kjensla av å skape noko på heilt eigne premissar er utruleg godt.

Vi har investert mykje av oss sjølve i dette prosjektet og fått mykje attende. Prosessen fra ein draum til ein vill idé og dit vi er komen i dag, kjem ikkje av vår eiga staheit og vilje, men også alle som har hjelpt oss. Det var Øyvind og Emanuel på Åpent Bakeri som fyrst fekk meg til å forstå at eg ikkje kunne bake før dei lærte meg den rette og ordentlege måten. Dette gjorde dei til ønskje om å hjelpe oss frå Lom Kommune, både Arne Brimi og Kristoffer Hovland, som allereie hadde sett Lom på kartet med tankar og handverk i matfagleg verdsklasse. Sjølvsagt til slutt, alle som har hjelpt oss på bakeriet med alt som skal gjeras, då ikkje berre for å starte, men også halde hjula i gong kvar einaste dag heile året

Eg tenkte kanskje på bakeriet som mitt i byrjinga, men no tenkjer eg på det som vårt.


historien

KVALITET OG HANDTVERK

Det fins inga snarveger til gode brød

Det som er det mest spanande med baking, i førehald til å lage mat, er at det ikkje finns snarveger.

Gode bakevarar handlar nesten alltid om tid og prosessar. Det er prosessar som du i liten grad kan påverka og om du forsøkjer å ha innverknad på dei, vert resultata som regel semre.

Hjå oss bakast alt for hand. Det er eit realt arbeid og kvart einaste brød eller bolle har på den måten sin individuell kvalitet. Sjølvsagt har vi eltemaskinar og hjelpemiddel som gjer kvardagen til ein baker, litt meir enkel men til sjuande og sist er det eit handverk.

Vi brukar også gjennomgåande, skikkelege råvarar og kjøper berre ting vi sjølv tykkjer held den kvaliteten vi  ønskjer å betale. Alle produkta blir på den måten behandla einskild, som i seg sjølv er ein kvalitetsgaranti. Når du har baka titusenvis av bollar føler du at alt er som det skal. Du merker nyansane i deigen. spensten, vekta og konsistensen. Det er det som er handverk, det sitt i handa.

Det er inga overdriving å seie at det og baka er ein kunst. Eg tør påstå at sjølv om vi er ganske gode, lærer vi stadig noko nytt og får nye erfaringar og ny kunnskap kvar dag. Heldigvis er det slik og det gjer kvar eineste dag litt mindre føreseieleg. Det er sant som dei seier; "kvar gong du bakar blir det andre bollar."


historien

STEINOMNEN

Det glødande hjartet i bakeriet

Det organiske med ein vedfyrt steinomn er på same måte som råvarane- ein del av prosessen som vi berre til ein viss grad kan styre. Det gjer at omnen er veldig varm når vi byrjar å steike i den og så synk varmen i løpet av dagen. Dette handlar om at vi ikkje kan sette på klokka, men faktisk må følgje med og være aktiv tilstades.

Det gjer ikkje ting enklare å baka i ein vedfyrt omn. Det skal fyrast, det skal reingjerast og den lev sitt eige liv. Det tek tid å bli kjend med syklusen, men her óg ligg det kvalitetar skjult bakom dei store jerndørene. Varmen, lukta og røyken som stig opp frå pipa når vi fyrar, er ein viktig del av historia vår. Det er noko grunnleggande og ekte i denne måten å baka på, ikkje nødvendigvis enklare, men eg er trygg på at det er ein forskjell du kan oppleva. Det sitt i skorpa på brødet, i smaken og lukta, men også i veggane i bakeriet.


historien

LOKALE RÅVARER

Det handlar ikkje om å gjera ting enklare, men ekte

Ein industriell kvalitet sørger for at ting blir likt kvar gong. Er det et mål i seg sjølv? Vi synes ikkje det.

Baking er ein organisk prosess som har blir påverka av omgjevnadane og råvarene. Det dukkar opp månge utfordringar, når vi vel å bruka lokal produsert mel frå små leverandørar kan bakekvaliteten på melet endre seg frå år til år. Da nytter det ikkje alltid å bruka oppskriftene vi brukte i fjor, det må ofte justerast.

Det vi vinn er eigenart, og følelsen av å lage noko unikt kvar gong. Opphav er viktig, og det er ein god følelse når vi nesten kan peike borti lia og sei at byggmjølet i dette brødet kjem frå eit sted som vi veit noko om. Det er ein kvalitet i historia, og vi trur at brødet smakar litt annleis også. Vi forsøkar så ofte vi kan å samarbeida med småprodusentar. Får vi tak i ein ost frå bygda som er god er det ein kvalitet av den same grunnen. Eller det kan vera urter, salat eller skinke.

Dessutan handlar jo dette også om å lyfta i flokk og skapa interesse rundt mat som er laga av folk og ikkje maskiner. Det økologiske aspektet er også tilstades, men det er ein problemstilling som blir meir komplisert jo meir du tenker på det. Vår enkle konklusjon er vel at kortreist mat med ein historie inneheld ein heil rekkje kvalitetar som vi vil bidra til å ta vare på.


bok_voksen

FILOSOFIEN

Kundene kommer alltid tilbake

Når jeg sitter med den foreløpige fasiten kan jeg nok til en viss grad forklare hvorfor det har gått som det har gått. Det har vært noen grunnsteiner i måten vi har tenkt på.

Når du kommer til et sted, uansett om det er Lom eller et annet sted, tror jeg det er lurt at det første du tenker ikke er hva du kan få her, men hva du kan tilby. Bakeriet i Lom skulle ikke være mitt, det skulle være vårt. Det har vært avgjørende for oss å bli en del av Lom, noe som alle skal føle et lite eierskap til. Derfor er det viktig at vi gir noe tilbake, for vi har fått mye, ikke bare muligheten til å bygge opp bakeriet, men også følelsen av at alle ville at vi skulle klare det. Det som vi i dag kan kalle en slags filosofi var i begynnelsen mer en legning. Det handlet om at vi skulle levere en kvalitet som var på det aller høyeste nivået. Vi skulle overraske alle som stakk innom, og gi dem en opplevelse som ikke var forventet.

Det momentet med overraskelse har vi ikke i samme grad lenger, men vi prøver å tenke på samme måten. At hver gang du går inn døra til bakeriet så er det den første gangen. Vi tenker også at hver eneste kunde skal bli møtt på samme måten, uansett om du bor i nabolaget eller er en turist som tilfeldigvis har stoppet på veien. Den opplevelsen du får av stedet og bakervarene våre er det du tar med deg, og det er det beste visittkortet vårt. Selv om ikke hver eneste person som har vært innom bakeriet kommer tilbake, så er det ikke langt unna sannheten. I en overført betydning kommer som regel alle tilbake hvis opplevelsen har vært god nok.


bok_voksen

VÆR RAUS

Det handler om å dele

Endelig har vi kommet oss i en slik posisjon at vi kan begynne å dele kunnskapen vår med andre.

Etableringen av Bakeriet i Lom har inntil nå vært så arbeidskrevende at vi stort sett har måttet skuffe alle som har spurt om vi ikke arrangerer kurs eller andre aktiviteter. Nå står kurslokalene endelig klare, og planen er at vi skal lære folk å bake. Jeg vet at det ikke er mulig å være utlært baker på et par intense dager i Lom, men jeg tror likevel at vi kan formidle mye grunnleggende kunnskap, og ikke minst litt om hvordan vi tenker.

Baking er overraskende mye tenking, og ikke minst utfordre mytene om at alt må skje raskt. Det er ikke alltid i livet at det er en fordel at ting går fort, og i baking ligger det nesten alltid en kvalitet i at ting går saktere. Eller i hvert fall at vi tillater at en del ting tar den tiden det tar. Det krever ofte at vi må ta stilling til måten vi tenker på. Da handler baking ikke bare om mel og gjær, men om hvordan vi forholder oss til virkeligheten. Det blir mye morsommere på den måten.


historien

LÆR Å BAKE

Vi har ingen hemmeligheter

En del av drømmen om å starte for oss sjøl i Lom handlet også om innsatsen vår ikke bare skal synes på bunnlinja, men at vi skulle bli en del av stedet. Det hadde vært mulig å tenke at vi kunne ha åpent fra april til oktober og stenge om vinteren.

Da ville vi aldri blitt det vi er nå.

Forhåpentligvis er det flere som tenker på Bakeriet i Lom som en del av lokalmiljøet og ikke bare en konstruksjon som er en kulisse for turistene. Dette er også grunnen til at vi har konsertene i Liaskulen og prøver å gjøre det til en møteplass for andre opplevelser som vi sjøl setter pris på og vil dele med andre. Vår viktigste vare er ikke bare brød og boller, men opplevelsen vi kan gi deg. Et brød er bare et brød inntil det får en historie og en ramme.

Det er ingen som kan leve av brød, vi må ha litt mening med det vi gjør også.


BØKER

Formidling av kunnskap og følelsen av noe flyktig

Hele historien om Bakeriet i Lom finner du også i bøkene vi har laget, det er en god måte å lære oss litt mer å kjenne på.
Hvis du er innom bakeriet så kan du kjøpe bøkene og få en liten prat eller hilsen i boka.

bok_voksen

Om boller brød og tilfeldigheter fra Bakeriet i Lom gjør deg til en litt bedre baker hvis du leser det faglige. Samtidig har vi forsøkt å formidle litt av den usminkede sannheten om det å starte en egen bedrift. Det er lett å drømme om en hverdag som er bare idyll, det er ikke alltid sånn kan vi røpe. Det er mye hardt arbeid, litt flaks, mange tilfeldigheter og det krever vilje og en klar tanke om hva du vil oppnå. Det er litt som baking, prosessen er organisk og endrer seg fra dag til dag.

bok_voksen

Bakeskolen er en bakebok for barn, men som med hell kan både leses og brukes av alle. Det er nok enklere oppskrifter, men de grunnleggende tankene er de samme. Det handler om å ta ting på alvor, både barn og boller.


VELKOMMEN TIL BAKERIET I LOM

Vi beklager at noen ganger er døra låst, men også bakere må hvile litt innimellom.

Vi håper å se deg i bakeriet, og setter pris på alle som kommer innom. Vi har selvfølgelig åpningstider, men vi forsøker å være fleksible, og stort sett kan du banke på døra hvis vi er der. Har vi et brød så er det ofte mulig å kjøpe det selv om klokka er litt over åpningstid. Når det koker som verst om sommeren er det noen ganger kø, det tar vi som et kompliment, og håper at både bakervarene og opplevelsen er verdt å vente på.

Ta deg en tur litt utenom sesongen så får du sitte i fred og ro og kikke på fossen mens du nyter en god kopp kaffe og et realt stykke brød eller en bolle, det kan vi også anbefale. Det du skal vite er at du er like velkommen uansett når du kommer, og vi håper at du kommer tilbake.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn